fbpx

BLOG: De magie van het witte blad

'De toekomst, die moet je niet voorspellen, maar mogelijk maken.'
Antoine de Saint-Exupéry

Ik wil deze blog op het einde van 2021 graag beginnen met deze prachtige quote van Antoine de Saint-Exupéry, de auteur van De Kleine Prins.
Het is die tijd van het jaar waarin we terugblikken op wat was en vooruitblikken op wat is en komt.
Een nieuw jaar brengt ons – meer dan anders – de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, nieuwe intenties te zetten en om proactief en creatief te leven in plaats van te handelen vanuit reactiviteit, (slechte) gewoontes en patronen. (zie ook de blog over proactiviteit)
Dat is de magie van het witte blad.

Wat bedoelt hij daar nu mee, met die quote? For him to know, for us to guess ;-).
Wat ik erin begrijp, is dat een wit blad niet leeg is en door ons gevuld moet worden, maar net bulkt van mogelijkheden. En nee, het bulkt ook niet van alle mogelijkheden, maar van het potentieel dat hoort bij onze natuur. Net zoals een zaadje al het volledige potentieel in zich draagt van de prachtige bloem die het later zal worden.

Een wit blad draagt zowel indrukken van het verleden mee, alsook de contouren van nieuwe werelden en van een toekomst waarin de verbinding met onze natuur en het grotere geheel centraal staat. Het is aan ons om die mogelijkheden op te pikken, de beelden scherp te krijgen, de verlangens erbij te voelen en ons enthousiasme te gebruiken om actie te ondernemen en die toekomst zal creëren.

Hoe doe je dat?
Wat mij betreft, gaat het over bewustzijn en aandacht hebben voor allerlei signalen die jou vertellen waar onze toekomst ligt.
Ik geloof erin dat onze toekomst zich aankondigt, in dromen, beelden, verlangens, intuïtie, momenten van klaarheid. De toekomst bevindt zich hier en nu!
Het is aan jou om ze te capteren, te voeden, te laten rijpen en er op het goeie moment iets mee te doen.
Daarin ligt het belang van stilte, van Zijn, van ruimte laten om een ontvangststation te zijn ervoor. 
Daarin ligt ook het belang van go with the flow, van  enthousiasme en van stromende creativiteit.
Aarding en creatie/expansie werken alleen maar hand in hand.

Stoorzenders?
Ervaar je dat nog te weinig? Dan weet je dat er nog wat ruis in je systeem zit dat je los te laten hebt.
Zowel stilte als creatieve energie laten zich pas zien en voelen voorbij de ruis van reactieve patronen en impulsen die het soms nog kunnen overnemen van ons en daarbij de roep van onze natuur overstemmen en blokkeren.
Lichaamsbewustzijn is wat mij betreft de sleutel tot heling en transformatie. 

Laat ons daarom het nieuwe jaar 2022 beginnen met een open geest, een zacht verbonden hart en aanwezigheid in ons lichaam.

You must give birth to you images.
They are the future to be born.
Fear not the strangeness you feel.
The future must enter you
long before it happens.
Just wait for the birth,
for the hour of new clarity.

Rainer Maria Rilke

De magie van een wit blad

"Sometimes we can only find our true direction when we let the wind of change carry us."

Mimi Novic

Een verhaal over de magie van het witte blad

Wanneer stilte zich afdwingt...

Een coachee van mij is herstellende van weken ernstig ziek zijn. 
Ze heeft het gevoel dat ze letterlijk stil gezet is, tegen een muur gelopen is.
Ze lag in de zetel en voelde al haar patronen en gewoonten aan haar trekken: het werk dat op haar lag te wachten, klanten die op haar rekenden, het gezin waar ze normaal de rots is die alles draagt, allerlei interessante evenementen en opleidingen die ze aan zich moest laten voorbij gaan, enz. Maar ze kon niets ‘doen’.

Zo heeft de stilte zich afgedwongen… haar overbelaste en overprikkelde systeem dat nog amper rust vond, stroomde of creëerde, is tot stilstand gebracht.
Zelfreflectie was het enige waar ruimte voor was. Stilte kon weer haar intrede doen.
En vanuit die stilte voelde ze het authentieke opwellen en kon de roep van haar natuur weer gehoord worden.

En toen verscheen het, bijna angstaanjagend… het niet weten hoe weer in beweging te komen.
Het witte blad. Voelen dat je niet meer terug kan naar hoe het was en nog niet weten hoe het dan wel op een gezonde en duurzame manier kan.

We zijn bij dat mooie witte blad vertrokken van de 2 belangrijkste pijlers:

  • stilte, rust en witruimte structureel inbouwen (om te creëren, tot rust te komen, verlof te nemen, te mediteren, haar boekhouding & administratie op orde te houden, workshops voor te bereiden, …)
  • de essentie van haar missie, vertaald in een bezield aanbod vanuit de impact die ze wil en kan maken

Zo maakte ze een jaarplanning, ‘from scratch’.
Ze stuurde nadien nog een berichtje: dat ze zelfs ontroerd was bij het kijken ernaar en contact maken ermee.

Laat ons niet wachten tot we ziek worden of stilgezet worden. Laat ons samen dat nieuwe jaar creëren vanuit verbinding met onszelf, de natuur en elkaar!

Dat is de magie van het witte blad…
En dat wens ik jullie toe voor 2022!