ONDERNEMERSCOACHING

In een eerste verkennende gesprek maken we kennis met elkaar en gaan we samen op zoek naar de essentie van jouw behoefte of coachingthema(‘s).

In overleg maken we de keuze tussen een of meerdere losse sessies of een diepgaander coachingtraject.

Thema’s die hierbij aan bod kunnen komen, zijn:

 • Je ware natuur ontdekken, ervaren en erop afstemmen
 • Een business plan uitwerken vanuit flow, je talenten en jouw natuur
 • Bezielde doelen en plannen
 • Eigenwaarde en zelfvertrouwen (impact op prijszetting, naar buiten komen, …)
 • Authentiek communiceren en zichtbaar worden vanuit je WHY
 • Ondernemen vanuit een mindset van overvloed
 • Omgaan met beperkende overtuigingen en emoties
 • Durven kiezen voor jouw eigenheid en ideale doelgroep
 • Groeimindset en omgaan met uitdagingen en tegenslagen
De natuurlijke ondernemerscyclus

de natuurlijke ondernemerscyclus

Losse coachingsessies

Losse coachingsessies zijn er voor wie een klik heeft met mijn visie, stijl en aanpak, maar voldoende heeft aan één tot enkele sessies.
Het kan ook een kennismaking zijn voor wie twijfelt of een traject iets voor hem/haar is.
Een (of meerdere) individuele coachingsessie(s) kan bovendien een verdiepende aanvulling zijn tijdens en/of na een van onze trajecten.

TARIEF
Voor een individuele coaching vraag ik 75 euro per uur (dit is btw excl voor btw-plichtigen, btw incl voor wie vrijgesteld is).

Coachingtrajecten

In een coachingtraject engageer je jou om gedurende een tijd intensief te werken rond een bepaalde thema of deel van de Natuurlijke ondernemerscyclus.
We zien elkaar om de 2 à 3 weken en in die tijd bekijk je de video’s, werk je aan de oefeningen en voorzie je voldoende tijd en aandacht voor jouw persoonlijke groei.

TARIEF
Voor een coachingtraject  betaal je 495 euro (dit is btw excl voor btw-plichtigen, btw incl voor wie vrijgesteld is), mogelijk in 5 schijven van 99 euro.
Daarin zitten vervat:

 • intakegesprek (wordt in min gebracht wanneer je in een coachingtraject stapt!)
 • 4 coachingsessies van 1u
 • video’s om thuis te bekijken rond het thema van het coachingtraject
 • oefeningen op maat met opvolging via mail
 • korte contactmomenten via mail of telefoon bij prangende vragen, uitdagende groeimomenten en het vieren van successen!
 • het blijvende vertrouwen in de kracht, schoonheid en waarde van jouw kern!