Ondernemen start van binnenuit

Veel ondernemers beginnen hun zaak vol passie en goesting, vanuit het idee dat een bloeiende zaak vooral het gevolg is van 

 • een aantrekkelijk aanbod gebaseerd op jouw kennis, expertise en unieke positionering
 • de juiste marketingstrategieën, met duizend en een regels van wat allemaal ‘hoort’ (zoals vb. heel aanwezig zijn op sociale media en slimme funnels gebruiken)
 • verdienmodellen met een goeie prijszetting waarbij je idealiter los komt van uurtje factuurtje
Het internet wemelt van de coaches die deze succesformules met jou willen delen en jou beloven dat jouw zaak hiermee echt zal stromen.
Vaak gebeurt dat echter niet. Waarom is dat toch?
Eerst en vooral werkt de succesformule van de ene ondernemer niet per se voor jou. Jij bent uniek en het is belangrijk dat je ook in je ondernemerschap trouw blijft aan wie je bent en een visie & aanpak ontwikkelt die daarop afgestemd is.

Ten tweede zijn strategie, marketing, doelgroepbepaling, verdienmodellen, aantrekkelijke sales pages enz. wel belangrijk, maar ze vormen maar een deel van jouw ondernemersverhaal
Ik noem ze de bovenbouw of kruin van je zaak.

Wat is dan wel het hart of de kern van je zaak?
Dat ben JIJ, de bewuste bezielde ondernemer die een moedig pad bewandelt van persoonlijke ontplooiing, zingeving en impact maken en die zichzelf stap voor stap bevrijdt van alles wat jou blokkeert om jezelf te zijn, in flow met het leven en je natuur.
Dat ben JIJ, die voelt dat een marketingstrategie pas kan werken als je je durft laten zien voor wie je bent, als je je boodschap en visie belichaamt en krachtig uitdraagt.
Dat ben JIJ, die weet dat je pas een verdienmodel met rendabele prijszetting kan integreren als je doordrongen bent van je waarde en je met zelfvertrouwen kan richten tot de juiste klanten die resoneren met jou, je visie, je aanpak en je energie.

Dit noem ik de onderbouw van je zaak (de wortels en de stam).

Jouw kruin kan maar duurzaam groeien, bloeien en vruchten dragen als de onderbouw stevig en gezond is en er voldoende levensenergie door stroomt.
Daarom richt ik mij als coach in eerste instantie op de onderlaag van zelfontwikkeling, bewustwording en zingeving. Pas daarna volgt de vorm met alles wat daarbij hoort.  

Thema's in de ondernemerscoaching

ONDERBOUW (WORTELS EN STAM)

 • Helderheid krijgen in jouw eigenheid, de waarde van jouw zijn – weten – doen en je onderneming daarop afstemmen
 • Kunnen verwoorden wat je kernvisie is, waar je voor staat, wat de dieperliggende thema’s en verlangens zijn waar je rond werkt en welke impact je daarin maakt
 • Jouw Zone of Genius en je natuurlijke gaven in-zien
 • Durven zichtbaar worden op een authentieke manier
 • Je anders zijn als kracht ervaren en verbinding voelen met jezelf, anderen en het grotere geheel
 • Groeien in eigenwaarde en het omarmen van wie je bent, wat je doet en hoe je het doet
 • Een gezonde relatie ontwikkelen met geld vragen, verdienen, ontvangen en investeren
 • Je leven afstemmen op jouw natuurlijke ritme en zorgen voor je energiebalans
 • Groeien in innerlijk leiderschap: authentieke keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor je leven en onderneming
 • Van reactiviteit naar proactiviteit naar creativiteit

Als het innerlijk niet stroomt in een of meer van deze domeinen, dan vertaalt zich dat in de bovenbouw van je zaak.

Aan de kruin en vruchten werken zonder deze onderbouw mee te nemen, is zoals groenten kweken op een ongezonde akker of een huis bouwen op los zand. 

If you want to change the fruits,
you will first have to change the roots.
If you want to change the visible,
you must first change the invisible.

T. Harv Eker
Je kernboodschap helder krijgen

BOVENBOUW (KRUIN EN VRUCHTEN)

 • Van talenten en kwaliteiten naar waarde voor je klant
 • Helderheid in je doelgroep en ideale klanten
 • Een aanbodpiramide vormgeven die aansluit op jouw eigenheid én de verlangens van jouw ideale klanten
 • Een duurzaam verdienmodel met prijszetting vanuit eigenwaarde
 • Authentieke marketing die raakt
 • Doelen en plannen vanuit verlangens en je natuurlijke flow

Technisch ondernemerschap:

 • Duurzaam financieel management en opvolging van je boekhouding
 • Basiskennis rond sociaal statuut, wetgeving, …
 • Basis technische kennis van WordPress websites, mailingsoftware, sociale media

Rond al die thema’s ga ik samen met jou aan de slag, in de praktijk of in de natuur, individueel of in groep.

Ondernemerscoaching: hoe ga ik te werk?

Intakegesprek (online of in de praktijk)

In een intakegesprek maken we kennis met elkaar en leggen we samen de essentie van jouw verlangens en coachingthema’s bloot.
Waarde en impact van een coachingtraject hangen voornamelijk af van de mate waarin er een klik is en wij het gevoel hebben dat we resoneren met elkaar.
Ik licht mijn manier van werken toe en er is ruimte voor vragen.
In overleg bepalen we hoe ik van betekenis kan zijn voor jou en hoe we de coaching invullen.

Een intakegesprek duurt ongeveer 1u en kost €50 (excl. btw).
Start je een coachingtraject of een reeks van minimum 3 sessies op, dan wordt de 50€ in min gebracht.

Voorlopig neem ik geen nieuwe klanten meer aan wegens een overvolle agenda.
Ik geef je graag een gerichte doorverwijzing naar een andere coach!

Bel mij op 0476 83 84 45 of mail mij als je hiervan gebruik wil maken.

Losse sessies

Je maakt een afspraak voor een losse coachingsessie wanneer je er behoefte aan hebt.
Het kan zijn dat je wat vastzit en weer in beweging wil komen. Het kan ook zijn dat je een bepaald idee hebt dat je wil aftoetsen en vormgeven.
Of er zit iets in de weg waarover je graag wat klaarheid zou krijgen.

Een coachingsessie gaat door in de praktijk (binnen of buiten, naargelang jouw voorkeur en het weer) of in de vorm van natuurcoaching (een bos waar we afspreken waarbij we werken in en met de natuur).

Tarief
Voor een losse coachingsessie betaal je 125 euro (btw excl) voor 1,5u maximum. Voor eventuele extra tijd hanteer ik een tarief van 85 euro per uur (btw excl).
Werken we met reflectieopdrachten tussendoor? Dan werk ik standaard met het tarief van een coachingtraject hieronder.

Coachingtraject

Een verdiepend coachingtraject is een reeks van sessies waarin we gedurende een bepaalde periode samen aan de slag gaan om toe te werken naar een bepaald doel waar jij je voor wil engageren. In een coachingtraject zitten ook reflectieopdrachten vervat die ik nalees, waar ik feedback op geef en die we gebruiken als basis om te verdiepen tijdens de coachingsessies.
We zien elkaar om de 1 à 3 weken en tussendoor werk jij aan die opdrachten.

Een traject bestaat uit verschillende werkvormen:

 • coachingsessie in de praktijk of natuurcoaching
 • oefeningen op maat met opvolging via mail
 • mogelijkheid tot korte contactmomenten via mail of telefoon bij prangende vragen, uitdagende groeimomenten en het vieren van successen!

Tarief
Voor een coachingsessie in het kader van een traject of reeks vraag ik 95 euro per uur (btw excl).

Weet je liever op voorhand waar je aan begint?
Kies dan voor een traject met een vaste prijs voor het doel dat we samen afspreken:

Vind je geen datum die past? Bel mij dan op 0476 83 84 45 of mail mij om een ander moment in te plannen.