Ondernemen als levenskunst

Het ondernemerschap is wat mij betreft een fantastische manier van leven en werken.
Het is dan ook zoveel meer dan een statuut.
Het is een way of life die uitnodigt tot (persoonlijke groei in) authenticiteit, verbondenheid en impact maken.

Bovenal is het voor mij een pad van zelfontplooiing, zingeving, bewustwording, groei en bloei, reflectie en stilte… de kunst van het leven te leven in volle aanwezigheid en overgave, in flow met het leven zelf.

Het is mijn visie dat we de meeste waarde creëren voor onze klanten vanuit afstemming op onze ware natuur en vanuit verbinding met onze community. Zo genereren we zinvolle impact en dragen we ons steentje bij tot een duurzame, gezonde en liefdevolle samenleving. Er bestaan weinig betere recepten voor geluk, flow en levensvreugde dan dat.

En daar coach ik je graag in, tijdens een individuele sessie of traject, een Mastermind groepstraject of een online cursus.

Zichtbaar worden Trainingshuis En-Vie

The purpose of life is to find your gift.
The meaning of life is to give it away.

Pablo Picasso

Coaching vanuit de natuurlijke ondernemerscyclus

Natuurcoaching
De natuurlijke ondernemerscyclus

De inspiratie voor mijn aanpak heb ik gehaald uit de natuur, uit hoe bomen groeien, bloeien, rusten, samenwerken, aantrekken, bijdragen en loslaten.
De basis van elk coachingtraject ligt dan ook bij het afstemmen van je zaak op jouw natuur, levensmissie en de impact die je van daaruit wil maken in het leven van jouw klant.

De natuurlijke ondernemerscyclus bestaat uit 4 stappen, waaronder telkens enkele coachingthema’s vallen. Rond elk van die thema’s kan je bij mij terecht.
Er is geen vaste volgorde, het is een cyclus die zich telkens herhaalt, net zoals de seizoenen.

 • STAP 1: je natuur en levensmissie (thema’s winter: zelfreflectie, naar binnen keren, stilstaan, naar de essentie, rust en vertrouwen)
 • STAP 2: een authentiek aanbod creëren en zichtbaar worden (thema’s lente: creativiteit, vorm geven, kruisbestuiving, enthousiasme)
 • STAP 3: impact maken en geld verdienen (thema’s zomer: bloei, interactie, bijdragen, impact, oogst, uitwisseling, energie)
 • STAP 4: balans opmaken, je energie, je voedingsbodem (loslaten, voeding opslaan, balans, kracht, reflectie, naar binnen keren)

STAP 2 - van eigenheid tot aanbod

 • Hoe zet ik mijn talenten , interesses, kennis, ervaring en aanpak om in een waardevol aanbod?
 • Hoe creëer ik dat aanbod vanuit flow en intuïtie?
 • Van reactiviteit naar proactiviteit naar creativiteit
 • Eigenwaarde (her)opbouwen
 • Stapjes zetten doorheen angst en blokkades
 • Durven kiezen voor je eigenheid; less is more!
 • Durven zichtbaar worden en naar buiten komen
 • Omgaan met angst voor afwijzing en met straalangst

STAP 1 - je natuur en levensmissie

 • Wie ben ik? Wat is mijn natuur?
 • Wat is mijn levensmissie en WHY?
 • Voor welke (maatschappelijke) impact ga ik?
 • Welke positieve verandering wil ik teweegbrengen in het leven van mijn klanten?
 • Waar verlang ik naar?
 • Hoe kan ik bij mezelf blijven?
 • Hoe integreer ik stilte, innerlijke rust en reflectie?
 • Innerlijk leiderschap en veerkracht
 • Hoe kan ik vertrouwen op het innerlijke proces als er uiterlijk even niet veel gebeurt?
 • Wat zijn mijn talenten en waar ligt mijn ‘zone of genius’?
De natuurlijke ondernemerscyclus

de natuurlijke ondernemerscyclus

STAP 3 - zichtbaar worden en impact maken

 • Wie zijn mijn ideale klanten en doelgroep?
 • Waarrond wil ik een community opbouwen? En hoe?
 •  Relatie opbouwen met je community
 • Communicatie met hart en ziel
 • Marketing vanuit missie, connectie en authenticiteit
 • Welk inkomen wil ik verdienen en wat zijn mogelijke verdienmodellen? Money mindset en prijszetting

STAP 4 - je inkomen, je energie en je groei

 • Waar laad ik van op? Wat helpt me herbronnen?
 • Met wie wil ik me omringen? Wie inspireert mij om te groeien en open te bloeien? Wat zijn voedende contacten en relaties?
 • Bezielde intenties, doelen, plannen en focus
 • Loslaten wie ik niet ben en omgaan met beperkende overtuigingen
 • Hoe kan ik voor een vruchtbare voedingsbodem zorgen voor (verder) te ontwikkelen potentieel?

Hoe ga ik te werk?

Gratis kennismakingsgesprek van 30 min (online)

In een eerste verkennende gesprek maken we kennis met elkaar en leggen we samen de essentie van jouw verlangens en coachingthema’s bloot.
Waarde en impact van een coachingtraject hangen voornamelijk af van de mate waarin er een klik is en wij het gevoel hebben dat we resoneren met elkaar.
In overleg maken we de keuze tussen een of meerdere losse sessies of een diepgaander traject.

Losse sessies

Je maakt een afspraak voor een losse coachingsessie wanneer je er behoefte aan hebt.
Het kan zijn dat je wat vastzit en weer in beweging wil komen. Het kan ook zijn dat je een bepaald idee hebt dat je wil aftoetsen en vormgeven.
Of er zit iets in de weg waarover je graag wat klaarheid zou krijgen.

Een coachingsessie gaat door in de praktijk (binnen of buiten, naargelang jouw voorkeur en het weer) of in de vorm van natuurcoaching (een bos waar we afspreken waarbij we werken in en met de natuur).

Tarief
Voor een losse coachingsessie betaal je 75 euro/uur (btw excl voor btw-plichtigen, btw incl voor wie vrijgesteld is).

Verdiepend coachingtraject

Een verdiepend coachingtraject is een reeks van sessies waarin we samen aan de slag gaan om toe te werken naar een bepaald doel waar jij je voor wil engageren.
We zien elkaar om de 2 à 4 weken en werken dus op een intensievere manier samen.

Een traject bestaat uit verschillende werkvormen:

 • coachingsessie in de praktijk of natuurcoaching
 • video’s rond een bepaald thema om thuis te bekijken
 • oefeningen op maat met opvolging via mail
 • mogelijkheid tot korte contactmomenten via mail of telefoon bij prangende vragen, uitdagende groeimomenten en het vieren van successen!

Tarief
Bij een coachingtraject betaal je enkel voor de uren coaching. De video’s, oefeningen en contactmomenten zijn in deze prijs inbegrepen.
Hiervoor betaal je 85 euro/uur (btw excl voor btw-plichtigen, btw incl voor wie vrijgesteld is).