Ondernemen met passie

Purpose is the reason you journey.
Passion is the fire that lights the way.

Auteur onbekend

Het belang van innerlijk leiderschap

Je leven ondernemen vanuit je ware natuur kent drie bewegingen:

 • De beweging naar binnen: verbinden met je kern, je ware natuur, de essentie van wie je bent
 • De beweging door jou: het vrijmaken van levensenergie zodat inspiratie en creativiteit door jou heen kunnen stromen en jou beelden, gevoelens, ideeën brengt over de mogelijkheden van het nu en de toekomst
 • De beweging naar buiten: je zijnskracht uitstralen, neerzetten wat via jou vorm wil krijgen en zo bijdragen aan het ecosysteem van het leven

Die bewegingen zijn een continu en dynamisch proces, waar regelmatig nieuwe antwoorden, inzichten en acties uit voortvloeien, in lijn met jouw innerlijk proces.

De beweging naar binnen noem ik werken aan onze onderbouw. Ik gebruik hierbij graag de metafoor van de boom, die gezonde wortels, een stevige stam, een rijke voedingsbodem en connectie met andere bomen en het ecosysteem nodig heeft om te kunnen leven, groeien en vruchten dragen.
De onderbouw vormt de basis waaruit de rest volgt. 

De beweging naar buiten gaat over het vormgeven van onze bovenbouw. Die bestaat uit de kruin en de vruchten die de boom draagt. Daarmee draagt hij bij aan het voortbestaan, de harmonie en de gezondheid van het ecosysteem.
Die bovenbouw staat voor de vorm waarin we onze zielsmissie waarmaken, onze creatieve levensenergie gebruiken en onze talenten & gaven inzetten om te doen wat we hier (op dit moment) te doen hebben om waarde te genereren voor het grotere geheel.

Een zielsmissie is trouwens niet iets dat je moet ontdekken, dat je kan te weten komen en dan vaststaat voor de rest van je loopbaan. Je zielsmissie voelen, leven, vormgeven, belichamen, … is een continu proces van intunen op jouw natuur, op wat leeft in de maatschappij, op het veld van mogelijkheden en van daaruit meegaan met de flow, in zijn en in doen.

Verantwoordelijkheid nemen hiervoor noem ik innerlijk leiderschap en jou daarin ondersteunen is mijn zielsmissie toch op dit moment in mijn leven ;-).

Trainingshuis En-Vie MANIFESTO

Manifesto Trainingshuis En-Vie NIEUW

Wat we kunnen leren van de natuur

De natuurlijke ondernemerscyclus visie
natuurlijke ondernemerscyclus

Inspiratie voor leven en werken vanuit jouw ware natuur

 • Net zoals een zonnebloempitje al heel het potentieel bevat van de zonnebloem die ze later zal worden, hebben wij ook allemaal een uniek potentieel in ons, een bundel van mogelijkheden dat we kunnen ontwikkelen en vormgeven.
 • De natuur is grotendeels zelforganiserend: groei en evolutie gaan vanzelf. Als wij ons dus kunnen afstemmen op onze natuur, zullen onze intuïtie en onze flow ons gidsen.
 • Om van pit tot zonnebloem te groeien, is het essentieel dat de pit openbreekt en haar oude vorm loslaat zodat het potentieel vorm kan krijgen. Ook wij hebben fasen van transformatie nodig waarbij we het oude loslaten om ruimte te maken voor het nieuwe, hoe lastig en beangstigend dat soms ook is.
 • Alles wat leeft en groeit in de natuur, heeft zijn unieke en natuurlijke bijdrage. Als wij helemaal onszelf zijn en doen waar we goed in zijn en flow & betekenis in ervaren, dan heeft dat een meerwaarde voor onze omgeving.
 • De vruchten van ons werk en van onze creativiteit delen met anderen zorgt voor impact en harmonie in het ecosysteem van ons leven.
 • Wij hebben ook allemaal een habitat waarin we kunnen openbloeien. Vind die en straal!
 • Je natuur kennen en ervaren brengt je ook klaarheid over het soort voeding dat je nodig hebt om te blijven groeien en bloeien. Bouw die structureel in en straal!
 • Deze cyclus herhaalt zich regelmatig, waarbij zowel jij, de omgeving, je missie, je vorm en je impact voortdurend in evolutie zijn. Omarm dit proces van verandering, het is natuurlijk.

Look deep into nature and
then you will understand everything better.