Onze visie: jouw ware natuur is het hart van alles

Ondernemen met passie

Purpose is the reason you journey.
Passion is the fire that lights the way.

Auteur onbekend

De natuur als grootste inspiratiebron en leermeester

Je eigen ware natuur leren kennen is de enige manier om op een zinvolle, bewuste en gelukkige manier dit leven te leiden en te beleven.

Als je afgestemd bent op je ware natuur, dan komt wie je bent en wat je doet uit een energie van bezieling en flow.
Je wordt dan precies gedragen door een universele energie van wijsheid en liefdevolheid. Wat je van daaruit doet, raakt mensen, opent harten en heeft echt zin!
Jezelf zijn en leven vanuit je ware natuur is je grootste en meest waardevolle bijdrage in het leven van de mensen rond jou, privé en professioneel.

Het is voor mij dan ook een eer om je uit te nodigen om te kijken met nieuwe ogen, te observeren vanuit een open geest en te voelen met een open hart.
Mijn allergrootste leermeester en inspiratiebron hierbij is de natuur, haar harmonie, haar eenheid en haar energie.
Als we weer kunnen zien en voelen dat we deel zijn van de natuur en er een mee zijn, dan voel je ook dat dezelfde principes op ons van toepassing zijn.

Dit inzicht inspireerde me in het creëren van mijn eigen model:

De natuurlijke ondernemerscyclus

We hebben onze visie, levenservaring en wijsheid uit de natuur verwerkt in onderstaand schema: de natuurlijke ondernemerscyclus.
Het vormt de kern en leidraad van onze aanpak, ons aanbod en de thema’s waarrond we werken.

Het leven is iets wat je te ondernemen hebt, vanuit de intentie om je bewust af te stemmen op wie je bent en om je potentieel vorm te geven en te delen met anderen.

De natuurlijke ondernemerscyclus visie
natuurlijke ondernemerscyclus

Inspiratie voor leven en werken vanuit jouw ware natuur

  • Net zoals een zonnebloempitje al heel het potentieel bevat van de zonnebloem die ze later zal woren, hebben wij ook allemaal een uniek potentieel in ons, een bundel van mogelijkheden dat we kunnen ontwikkelen en vormgeven.
  • De natuur is grotendeels zelforganiserend: groei en evolutie gaan vanzelf. Als wij ons dus kunnen afstemmen op onze natuur, zullen onze intuïtie en onze flow ons gidsen.
  • Alles wat leeft en groeit in de natuur, heeft zijn unieke en natuurlijke bijdrage. Als wij helemaal onszelf zijn en doen waar we goed in zijn en flow & betekenis in ervaren, dan heeft dat een meerwaarde voor onze omgeving.
  • De vruchten van ons werk en van onze creativiteit delen met anderen zorgt voor impact en harmonie in het ecosysteem van ons leven.
  • Wij hebben ook allemaal een habitat waarin we kunnen openbloeien. Vind die en straal!
  • Je natuur kennen en ervaren brengt je ook klaarheid over het soort voeding dat je nodig hebt om te blijven groeien en bloeien.

Look deep into nature and
then you will understand everything better.

Albert Einstein