MEER FLOW IN JE ORGANISATIE EN TEAM

Volgens Mihaly Csikszentmihalyi zijn er 2 belangrijke voorwaarden om flow en (werk)geluk te kunnen ervaren:

 • DIFFERENTIATIE:
  de mogelijkheid om onze unieke talenten, onze creativiteit, ons potentieel en onze vaardigheden in te zetten en te blijven ontwikkelen op een manier waar we goesting in hebben en plezier aan beleven

 • INTEGRATIE:
  vanuit die uniciteit bijdragen aan een groter doel of geheel waarmee we ons sterk verbonden voelen en dat onszelf overstijgt

Heb je of werk je voor een (kleine) jonge organisatie met een waardengedreven en vaak ambitieuze missie en visie, die vormgegeven wordt door verschillende personeelsleden?
Dan kan dat uitdagend zijn om die twee voorwaarden voor flow te creëren en je organisatie daarop af te stemmen.

Concreet geloven wij er dus in dat er pas écht werk gemaakt kan worden van maatschappelijke waarde & impact en individuele werkvreugde als er voldoende aandacht besteed wordt aan volgende thema's:

 • het maatschappelijke doel en de missie/WHY van de organisatie helder en zichtbaar maken voor iedereen
 • als zaakvoerder/coördinator/leidinggevende de missie en visie op een authentieke manier belichamen
 • op zoek gaan naar de gemeenschappelijkheid tussen de missie van de organisatie en de WHY, de zelfontplooiing en talenten van elke individuele werknemer
 • verbondenheid en autonomie hand in hand

Wil je daarop inzetten en samen groeien voor meer maatschappelijke impact? Dan gaan we graag op zoek naar de juiste formule voor jou, je organisatie en/of team.

 

BASISAANBOD VOOR IMPACT- & WAARDENGEDREVEN ORGANISATIES

Groepsworkshops geven is zowat het allerliefste wat ik doe. Ze hebben wat mij betreft altijd iets magisch: verbinding en veiligheid creëren, samen werken, samen delen en samen groeien.
Deelnemers omschrijven mijn stijl als warm, enthousiast, interactief en waarderend zodat iedereen de ruimte en het vertrouwen ervaart om in te brengen wat belangrijk en waardevol is.

Ik werk graag met verschillende werkvormen en leerstijlen zodat de goesting om te leren geprikkeld blijft.
Ik put hierbij uit een jarenlange ervaring met meer dan 150 workshops en gevolgde opleidingen zoals NLP, Accelerated Learning, Spreken met lijf en leden, verbindend communiceren, oplossingsgericht coachen, flow, ...

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.Maya Angelou
 
Bezieling team

Jullie WHY: Wat verbindt en bezielt jullie?
Het belang van een gezamenlijk waardevol doel

Een team is zoveel meer dan een groep individuen met hun eigen taken en competenties. De flow van een team hangt grotendeels af van de mate waarin ieder teamlid gaat voor de individuele en gezamenlijke doelen en gelooft in de waarde ervan. Hoe meer die onze bezieling, talenten en eigenwaarde aanspreken, hoe meer motivatie en doorzetting een team kan ontwikkelen.
In deze workshop leggen we die bezieling bloot en creëren we van daaruit ‘het grote plaatje’ waar iedereen voor wil gaan.
Mail ons voor meer info of een offerte op maat

Boom van een team

Een boom van een team


In deze workshop werken we samen jullie ‘boom van een team’ uit.
Waaruit halen jullie elk en samen je ‘voeding’, welke stam verbindt jullie, wat zijn de verschillende takken van jullie team, wat zijn de vruchten die anderen van jullie teamwork plukken en hoe kan je verder groeien en bloeien?
Mail ons voor meer info of een offerte op maat

Verbindend communiceren

Verbindend communiceren

Er leeft vanalles in een organisatie of team.
Het is daarom belangrijk dat er in de communicatie aandacht is voor en gewerkt wordt aan authenticiteit, openheid, verbinding, empathie, respect en vertrouwen.
In deze workshop gaan we praktisch en interactief aan de slag met de aangereikte modellen en handvaten.
Mail ons voor meer info of een offerte op maat

 

COACHINGTRAJECTEN 'AUTHENTIEK EN BEZIELD LEIDERSCHAP'

Authentiek leiderschap

De authentieke leider in elk van ons


We wijzen leiderschapskwaliteiten vaak toe aan bepaalde types van mensen.
Wij zijn er echter van overtuigd dat er in iedereen een leider leeft, weliswaar met een eigen unieke leiderschapsstijl. Er is meer dan 1 manier om jezelf en anderen te motiveren en aan te sturen, en elke stijl heeft sterke en mindere kanten.
In coachingtraject staan we stil bij wat iemand tot een leider maakt en leggen we jouw eigen leiderschapsstijl, jouw kwaliteiten en -uitdagingen bloot.
Mail ons voor meer info of een offerte op maat

Kernkwadranten Enneagram

De synergie tussen je business model/leiderschapsstijl en je persoonlijkheid

Je kan maar een sterke, inspirerende en effectieve leider of leidinggevende zijn als er genoeg aansluiting is tussen wie jij bent, de kwaliteiten waarin je jezelf kan en wil ontwikkelen en de visie, waarden & behoeften van jouw organisatie of team.
In dit coachingtraject leggen we beide samen en gaan we op zoek naar de best mogelijk afstemming. We focussen op de sterktes en bepalen groeistapjes vanuit de uitdagingen.
Mail ons voor meer info of een offerte op maat

 
 

BEGELEIDINGSTRAJECTEN OP MAAT

Sommige situaties vragen een aanpak op maat en een combinatie van individuele en groepsbegeleiding.
Zo een begeleidingstraject op maat kan bestaan uit een of meerdere stappen uit de volgende (niet limitatieve) lijst:

 • bevraging of persoonlijk interview met de teamleden
 • workshops of training op maat
 • individuele coaching
 • procesbegeleiding in groep
 • intervisiemomenten
 • opvolggesprekken
 • samenwerking met andere partners in hun expertisedomein
 • ...