Les Verhamme

Les Verhamme, trainer – coach
enthousiaste en bezielde motivator en inspirator
geboeid door ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling

 Ik noem mezelf coach, trainer en procesbegeleider. Maar ik ben eigenlijk vooral inspirator, klankbord, verbinder, motivator en warme positivo.

Mijn kerntalent is potentieel zien en voelen bij anderen en hen daarbij de ruimte & veiligheid geven om zichzelf te zijn en te ontdekken. Van daaruit nodig ik hen met veel enthousiasme en waardering uit om hun passie & missie naar buiten te brengen en te delen met de wereld.
Want zeg nu zelf: wat is er mooier dan iemand zijn energie voelen veranderen, hem/haar zien opengaan en beginnen stralen wanneer ze zichzelf gezien en gewaardeerd voelen en beseffen dat hun grootste waarde en zinvolle bijdrage aan de wereld ligt in hun meest authentieke zelf.

Bezield ondernemen & creëren noem ik dat. Het is een levenskunst, a way of life, een pad dat nooit af is. En dat begeleid ik graag.

 Ik geloof sterk in de mogelijkheden die het natuurlijk en bezield ondernemerschap biedt om jezelf te zijn, jezelf en je talenten te ontplooien, vanuit je passie iets te betekenen voor anderen en ‘de maatschappij’, een zinvolle bijdrage te leveren, je missie waar te maken en daarvan goed te kunnen leven.

Meer nog, voor sommigen is het de enige manier om te leven en werken met impact, om hun idealen en droom te (be)leven, om maatschappelijke noden aan te pakken en de vernieuwing te brengen waar bestaande structuren nog niet klaar voor zijn.

Ik mocht afgelopen 10 jaar talrijke bezielde, inspirerende en waardengedreven ondernemers ontmoeten & begeleiden. Tot het moment er was om zelf ook te springen.

Als medezaakvoerster van Trainingshuis En-Vie en Salon En-Vie ervaar ik dagelijks de schoonheid én de uitdagingen van ondernemen vanuit een missie.

Al die opgedane kennis en ervaringen blijf ik met veel passie en overgave delen met anderen.

Ik heb een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen en voelde dat het na een passage als financieel controller in automobiel, textiel en bouw tijd was voor meer maatschappelijke zinvolheid, minder cijfers en meer mensen, minder analyse en meer verbinding.
Er volgde een grote bocht in mijn ‘carrière’.

Trividend (2008 – 2012) was een boeiende en leerrijke fase: risicokapitaal voor sociaal-maatschappelijk-ecologisch geïnspireerde ondernemers, met begeleiding tijdens de looptijd van het dossier.

Als ondernemerscoach en trainer bij Gusto cvba-so (nu Starterslabo West-Vlaanderen, 2012 – 2016) ontdekte ik hoe ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan: NLP, het Enneagram, oplossingsgericht coachen, Accelerated Learning en talrijke andere opleidingen, cursussen en boeken verruimden mijn kijk op het leven.

Ik nam daarnaast ook verschillende engagementen op in 11.11.11, een dienstenchequebedrijf uit de sociale economie en Stadsboerderij Kortrijk.

Contact:
les@trainingshuisenvie.be
0476 83 84 45