Deliberately seek the company of people
who influence you to think and act on
building the life you desire.

Napoleon Hill

Mastermindgroep 'Meer missie, meer verbinding, meer impact' (start september 2021)

Het concept Mastermind komt uit het boek ‘Think and grow rich’ van Napoleon Hill en kan ook wel omschreven worden als de synergie die ontstaat als gelijkgestemden hun energie, talenten, vaardigheden en levenservaring samenbrengen om toe te werken naar een gemeenschappelijk maatschappelijk doel. In dit proces worden diversiteit en verschillen in perspectief, kennis en kunde net als een kracht en een katalysator voor groei en ontwikkeling gezien.

Als mensen ‘resoneren’ met elkaar en van daaruit de individuele verschillen kunnen omarmen als verrijkend, dan ontstaat er een soort van creatieve inspirerende flow die veel meerwaarde biedt en mogelijk maakt.

Het idee van jullie te laten connecteren met elkaar maakt mij nu alvast enthousiast en gelukkig… en ik kan niet wachten om dat aanstekelijke gevoel te delen met jullie 🙂

Ben je op zoek naar zo een groep van gelijkgestemden die op maandelijkse basis samenkomt
en waarbij kruisbestuiving, samen leren & groeien en het genereren van maatschappelijk waardevolle impact centraal staan?

Dan heb je je tribe gevonden!

 • We komen maandelijks bijeen op een vast tijdstip (te bepalen in overleg) in sessies van 2,5u.
 • Een groep bestaat uit min. 5 en max. 10 personen, die resoneren met de stijl van Trainingshuis En-Vie.
 • De natuurlijke ondernemerscyclus vormen de pijlers waarop we onze samenwerking invullen en ons individueel pad vorm geven.
 • Thema’s die kunnen aan bod komen, zijn:
  • authenticiteit als kracht
  • missie en WHY
  • verdienmodellen
  • marketing en communicatie
  • trouw blijven aan jezelf
  • een community opbouwen
  • focus en flow (managen van tijd en energie)
  • van idee tot vermarktbaar aanbod
 • Ik (Les) geef telkens wat input, faciliteer het groepsproces en doe dit vanuit overleg en afstemming op de leden van de groep (methodieken uit groepsleren, intervisie, oplossingsgericht werken, …). Ik voorzie de mogelijkheid om andere experten uit te nodigen die voor een meerwaarde kunnen zorgen in het traject.
 • We hebben een thuisbasis waar de meeste sessies doorgaan; daarnaast komen we af en toe samen op inspirerende en boeiende locaties.
 • We werken samen toe naar onze eigen doelen en plannen, in lijn met onze natuur en onze kernverlangens en met het oog op maatschappelijke waarde en ondersteunen elkaar om die te realiseren.

Vóór deelname is er een kort kennismakingsgesprek met mij (Les), met het oog op een evenwichtige en coherente samenstelling van de Mastermindgroep.

We werken samen op basis van volgende waarden:

 • veiligheid en discretie
 • vertrouwen
 • uitwisselen in openheid
 • niet oordelen
 • respect
 • diversiteit als kracht
 • gelijkwaardigheid
 • verantwoordelijkheid

Wie deelneemt, engageert zich om:

 • alle geplande bijeenkomsten aanwezig te zijn (een groep komst minstens 8 keer en maximaal 10 keer bijeen)
 •  verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn/haar eigen proces en pad
 • de waarden en principes te respecteren
 • een inbreng en bijdrage te leveren in het belang van de groep en de beoogde maatschappelijke impact

“Be around the light bringers, the magic makers, the world shifters, the game shakers.
They challenge you, break you open, uplift and expand you.
They don't let you play small with your life.
These heartbeats are your people.
These people are your tribe.”

Danielle Doby