BLOG: Waarom de juiste doelgroep het verschil maakt tussen een gemiddelde en een echt goede workshop.

adminBlogLeave a Comment

Een opmerkelijke bedanking

Wie mij, Les, een beetje kent, weet dat ik vanaf 2012 aan de slag gegaan ben als Ondernemerscoach bij Starterslabo.
Tot eind 2016 werkte ik er in loondienst, de laatste jaren neem ik op freelance basis nog enkele workshops en coachings ter harte.

Wat ik daarbij het allerliefste doe, is OC² geven: een interactief traject voor startende ondernemers van 4 namiddagen, specifiek toegespitst op hun persoonlijke groei als mens en ondernemer. Mijn 'dada' dus want ik vind het zalig om anderen te inspireren en te motiveren via het delen van mijn kennis, het overbrengen van mijn passie voor bezield ondernemerschap en het uitwisselen rond ieders groeiproces en ervaringen.

Schilderij Joke Vannieuwenburg

Gisteren kreeg ik tijdens de laatste OC²-sessie dit schilderij als afscheidsgeschenk (met grote dank aan Joke Vannieuwenburg, een fantastische dame en getalenteerde artieste), met een bedankwoordje van alle deelnemers. Superattent van hen, ik was er echt door ontroerd.

Ik besefte in het naar huis rijden dat ik de laatste maanden een opmerkelijk verschil ervaar in de flow tijdens deze workshops en in de feedback die ik krijg over de waarde die de deelnemers in dit traject ervaren. Ik 'jeun' mij meer dan ooit en de deelnemers zijn 'contenter' en dankbaarder dan ooit voor wat ze meekrijgen.

Ik vroeg mij af hoe dat komt. En oké, aan de ene kant ben ik zelf intensief in verdiepende opleidingen gedoken, heb ik tijdens de lockdown veel gelezen, veel geïntegreerd en ervaar ik dat ik een stuk gegroeid ben.

Aan de andere kant kan dat niet het enige zijn, want de inhoud van de workshops wordt telkens wel wat aangepast en aangevuld met nieuwe inzichten, maar is grosso modo gelijk(w)aardig aan die van vorig jaar.
Er moet dus nog iets anders zijn...

People like us do things like this.
Seth Godin

Het belang van de juiste doelgroep aan den lijve ondervonden

Toen werd het me helemaal duidelijk: er was bij de laatste groepen een enorme klik tussen hen en mij, tussen mijn eigenheid en wat ik van daaruit te bieden heb en hun visie op ondernemerschap en hun behoefte om hierin te groeien.
We zitten op dezelfde golflengte, resoneren met elkaar en van daaruit is er een connectie ontstaan die ruimte creëert voor echte groei, persoonlijke ontwikkeling en samen leren van elkaar. En dat is gewoon zalig!

Dat is dus wat ze noemen: 'jouw tribe vinden'.

En daarom is het zoooooo belangrijk om zelf heel authentiek te communiceren wie je bent, wat je doet en hoe je het doet. Want enkel zo kan je de juiste klanten aantrekken, de klanten die op zoek zijn naar jouw stijl en energie, naar jouw aanpak en expertise.

Ik mag naar mijn normen de allerbeste workshop ooit geven... als de mensen die eraan deelnemen niet mijn ideale doelgroep zijn, dan is de kans groot dat de waarde die zij ervaren niet zo groot is.
Dan kan ik namelijk niet helemaal mezelf zijn en vanuit mijn 'zone of genius' werken. En dan zijn zij eigenlijk op zoek naar een andere trainer met andere expertise en een andere energie.
Die 'match' is wat het verschil maakt tussen een oké workshop en een echt goeie workshop die een verschil maakt.

Deze blog is een uitnodiging om het idee los te laten dat we iedereen of toch zoveel mogelijk mensen moeten bereiken,
dat we iedereen kunnen 'helpen' met onze zaak en aanbod.

Het is een uitnodiging om te durven focussen, te weten wie je tribe is, waar ze voor staan en mee resoneren.

Het is een uitnodiging om vanuit je authenticiteit en bezieling te verbinden met je tribe en hen duidelijk te maken wat jouw WHY - HOW - WHAT is.

Dàt is het fundament voor flow, geluk en voldoening bij jou en voor impact en waarde bij je klant.

Een korte oefening

De volgende invuloefening komt uit het boek 'This is marketing' van Seth Godin en heet 'The simple marketing promise'.
Als je dit kan invullen, dan geloof ik dat je je tribe gevonden hebt 😉

My product is for people who believe  ______________________________________________

I will focus on people who want  ______________________________________________

I promise that engaging with what I make will help you get  ______________________________________________

Ik wens jullie veel flow, veel vreugde, veel geluk, veel voldoening, veel impact en veel verbondenheid toe.
Het is zo de moeite waard!

BLOG: Passie is… een lonkend wit blad

adminBlogLeave a Comment

Passie is... een lonkend wit blad

Het vinden en benoemen van je passie lijkt zo een beetje een 'must' te zijn voor bezielde ondernemers.
Maar wat als je nog niet helemaal duidelijk weet wat je passie is? En wat als je meerdere passies hebt?

Deze blog is een uitnodiging om een beetje ontspanning en ademruimte te creëren rond het woord ‘passie’, het in elk geval wat ruimer te definiëren en naast de definitie zelfs nog ruimte te laten voor verwondering en nieuwsgierigheid.

Ik merk regelmatig dat mensen wat vastlopen op het woord 'passie', wat blijkbaar iets is dat je eerst zou moeten vinden voordat je bezield kan ondernemen. Alsof je eerst met zekerheid de liefde van je leven zou moeten vinden alvorens je ook maar één relatie mag aangaan.

Zoals vaak creëren woorden een soort van kader dat enerzijds duidelijkheid brengt over het speelveld en de spelregels en anderzijds heel verengend kan zijn daardoor, weinig ruimte meer laat voor aspecten als nieuwsgierigheid, mogelijkheden, vernieuwing, verwondering, ... die wat mij betreft minstens even belangrijk, zoniet belangrijker, zijn.

Zeggen wat jouw passie is, heeft iets welomlijnd en het voordeel van de klaarheid.
Masseren is mijn passie. Schrijven is mijn passie. Mensen coachen is mijn passie.
Passie is in deze context een afgebakende activiteit waarvoor je in vuur en vlam staat en waarbij je impliciet verklaart daar een tijdlang trouw aan te blijven.

Ik denk dat passie veel ruimer kan en mag.

Image

Enkele voorstellen:

  • Passie kan intens branden in jou, maar even snel weer uitdoven, zoals dat gaat met steekvlammen en felle haardvuren.
    Ik bekijk passie liever als een smeulend vuur, waar de gloed altijd in aanwezig is en af en toe opflakkert… als er een idee langskomt, een project, een vorm om uit te werken waarbij je hart en ziel intens tot leven komen.

  • Passie is voor mij vooral een gevoel, een staat van ZIJN, die je ervaart wanneer je tijd, aandacht en energie focust op datgene waar je op dat moment liefde voor voelt, waar je een soort van diepgaand engagement mee wil aangaan en je ervoor wil 'smijten', om het op zijn West-Vlaams te zeggen.

  • Passie heeft geen vaste vorm, is geen activiteit. Het is een energie in jou, die jou ten volle doet leven, groeien, richten, focussen, openen, bewegen, creëren en uitdrukken.

Het vinden of ontdekken van je passie is wat mij betreft een continu proces, dat in veel vormen, activiteiten en creaties kan resulteren. Het belangrijkste is vooral: het VOELEN en erop mee BEWEGEN. Een dans met het leven…

Voor mij is passie een lonkend wit blad, dat mij telkens uitnodigt om te voelen waar ik van tot leven kom, waar ik goesting in heb en waar ik gelukkig van word om mee bezig te zijn. En geloof me: mensen voelen en merken dat.

Zeg nu zelf: passie is toch van en voor iedereen, al zit het bij de ene wat dieper weg dan bij de andere 😉

BLOG: Wat zonnebloemen ons kunnen leren over ondernemerschap

adminBlog1 Comment

Wat zonnebloemen ons kunnen leren over ondernemerschap

Ik hou van zonnebloemen, ik word er altijd vrolijk van. Doet me denken aan zomer, enthousiasme, levenslust, die grote velden in de Provence, ...

Ik ontdekte onlangs ook een eigenschap van zonnebloemen die mij inspireerde. De natuur zit vol met inspiratie en metaforen waar we zoveel van kunnen leren.

In de volksmond beweert men dat zonnebloemen zich richten naar en meebewegen met de zon.
Wist je dat ze op dat moment eigenlijk aan het groeien zijn?

Door zich overdag te richten naar de zon, groeit de ene kant van de stengel van de zonnebloem en lijkt ze mee te bewegen met de zon.

Ondernemerschap

's Nachts blijkt de zonnebloem een soort van interne klok te hebben die haar doet 'terugdraaien' en waarbij de andere kant van de stengel groeit. Op die manier is ze weer in balans en kan ze de dag erna verder groeien en bewegen.
Als ze volgroeid is, richt ze zich naar het Oosten omdat ze daarvan het meest opwarmt en bestuivers aantrekt.

Ondernemerschap en persoonlijke groei

Wat als wij op die manier naar ons ondernemerschap en onze zaak zouden kijken?

Enerzijds richten we op ons vooral op wat ons energie en voeding geeft, waar we van openbloeien en stralen.
Doe vooral waar je van oplaadt, waar je goesting in hebt en wat niet als 'werken' aanvoelt, ook al vraagt het soms veel inspanning. Daarin ligt je kracht, je eigenheid, je talent en meerwaarde.

Anderzijds is het belangrijk om momenten van rust, reflectie en integratie in te bouwen, omdat die ons dan weer op een andere manier doen groeien. En als we iets geleerd of geïntegreerd hebben, dan richten we onze focus op wat ons een warme gloed bezorgt vanbinnen en wat ons doet 'opengaan'. Want wie straalt, bloeit en een warme gloed verspreidt, die trekt aan :-)!

Op die manier kunnen anderen 'de vruchten plukken' van onze passie, bezieling en groei.
Zo kunnen wij onze vruchten verspreiden en impact maken.

En daar doen we het toch voor hé 😉