fbpx

Een shift in mindset

De keuze om te starten met ondernemen vanuit je ware natuur is een veelomvattende keuze… waarvan je niet altijd op voorhand weet wat ze allemaal inhoudt.
En dat is soms maar best ook 😉.
Zekerheid en stabiliteit (of toch een stukje de illusie ervan) vallen weg en maken plaats voor verantwoordelijkheid voor omzet, klanten en inkomen.
Je moet bovendien van veel markten thuis zijn. Denk maar aan doelen & plannen, je aanbod ontwikkelen, boekhouding en financiën, marketing, administratie, netwerking, wetgeving, strategie, … en dat is nog los van je expertise in je core business 😊.

De belangrijkste mindshift die je als starter te maken hebt, is volgens mij echter om creatief te (durven) leven en ondernemen in plaats van in de reactieve mindset te blijven hangen die ons meestal van kindsbeen af ingelepeld is.
Wat bedoel ik daar nu mee?

Als kind op school (behalve in sommige methodescholen) en later als werknemer in de meeste jobs leer je vooral om te doen wat van jou verwacht wordt. Je hebt taken, verantwoordelijkheden, deadlines, doelen, uitdagingen, prioriteiten, … die grotendeels van buiten jou komen en bepaald worden door jouw omgeving. En het is jouw taak om die zo goed mogelijk in te vullen.

Voor de meeste mensen is dat trouwens ook helemaal ok. Er is veel zekerheid, comfort en stabiliteit te vinden in deze manier van leven en werken.
Je kent je plek, je rol en je weet wat er tegenover staat.

Soms komt er echter een moment dat je een soort leegte begint te ervaren, zingeving mist en niet het gevoel hebt dat je ten volle jezelf bent en echt leeft. Soms is het een crisis die je dwingt om andere keuzes te maken, denk maar aan een ontslag, een burn out, scheiding of ziekte.

Als ondernemer ben je vrij... maar niet van je patronen

En dan start je als ondernemer, omdat je een soort vrijheidsdrang voelt om jouw ding te doen, om jouw eigenheid en creativiteit in te zetten, omdat je op een authentieke manier voor zinvolle impact wil gaan. Maar dat blijkt meestal niet zo simpel te gaan als het op voorhand leek.
Het reactieve patroon zit zo diep in ons systeem verankerd dat we ook nu weer onze zaak, ons aanbod, onze methodieken & aanpak, onze marketing, … gaan afstemmen op wat we geleerd hebt in opleidingen, op hoe anderen het doen, op wat we denken dat er als ondernemer van ons verwacht wordt.

Dit kan uiteraard een manier van ondernemen zijn die goed werkt voor jou, maar de kans is groot dat je zo (opnieuw) voorbijgaat aan jouw allergrootste sterkte: jouw eigenheid, natuur en levensmissie.

Persoonlijke ontwikkeling en heling zijn essentieel

Als er iets is dat ik de laatste jaren ondervonden heb, dan is het dat de belangrijkste bron van impact, uniciteit, levensenergie, zingeving, flow en verbinding net ligt bij het ondernemen vanuit jouw WHY en levensvisie, de thema’s waarrond jij wil werken, de doelgroep die bij jou past, de bezieling en de creativiteit die mogen stromen en die uiteraard ondersteund en versterkt worden door al je opleidingen, kennis en expertise waarin je je blijft verdiepen en verbreden.

En ja, daarin bots je op allerhande blokkades, angsten, twijfels en onzekerheden die ontstaan zijn tijdens het opgroeien en die je als de beste hebt leren ontwijken en vermijden.
Maar als ondernemer lukt dat niet meer en is de enige weg de weg erdoor.
Dat alles kan best beangstigend zijn, want we zijn allemaal gevoelig voor afwijzing en niet goed genoeg zijn en zijn het gewoon geworden om onszelf te beschermen daartegen, maar geloof mij: het is het meer dan waard!

Dit aspect van het ondernemen is volgens mij een van de belangrijkste redenen dat het niet voor iedereen weggelegd is.

We are the creative force of our life,
and through our own decisions rather than our conditions, if we carefully learn to do certain things, we can accomplish those goals.

Stephen Covey

Het vraagt een krachtige gedrevenheid, een doorvoelde missie en veel moed om je niet alleen de vaardigheden van het ondernemen eigen te maken, maar ook om te werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling en heling zodat je waarde kan voelen in wie je bent, zichtbaar leert worden in waar je voor staat en creatief & uniek durft zijn in wat je doet en hoe je het doet.

Jouw eigenheid en missie als bron van creatieve levensenergie

Je eigenheid kunnen inzetten ten dienste van maatschappelijke verandering – hoe klein ook -, mogen werken met mensen die resoneren met jou, eigen trajecten/modellen/methodieken/ontwerpen/producten/enz. kunnen creëren vanuit je intuïtie en inspiratie, een aanbod mogen vormgeven dat gericht is op waarde & impact in het leven van je klanten en daarbij je potentieel verder ontwikkelen en verdiepen… het is van het schoonste wat er is.

Levensenergie is per definitie scheppende energie, een energie van expansie.
En als je daar weer kan op afstemmen, dan heb je het gevoel dat je ten volle en betekenisvol leeft, vanuit je diepste kern.

En dat wens ik jullie allen toe!

(In de volgende blog ga ik wat dieper in op hoe je kan groeien van reactief naar proactief naar creatief ondernemen.)