BLOG: Passie is… een lonkend wit blad

adminBlogLeave a Comment

Rumi

Passie is… een lonkend wit blad

Het vinden en benoemen van je passie lijkt zo een beetje een ‘must’ te zijn voor bezielde ondernemers.
Maar wat als je nog niet helemaal duidelijk weet wat je passie is? En wat als je meerdere passies hebt?
Deze blog is een uitnodiging om een beetje ontspanning en ademruimte te creëren rond het woord ‘passie’, het in elk geval wat ruimer te definiëren en naast de definitie zelfs nog ruimte te laten voor verwondering en nieuwsgierigheid.

Ik merk regelmatig dat mensen wat vastlopen op het woord ‘passie’, wat blijkbaar iets is dat je eerst zou moeten vinden voordat je bezield kan ondernemen. Alsof je eerst met zekerheid de liefde van je leven zou moeten vinden alvorens je ook maar één relatie mag aangaan.
Zoals vaak creëren woorden een soort van kader dat enerzijds duidelijkheid brengt over het speelveld en de spelregels en anderzijds heel verengend kan zijn daardoor, weinig ruimte meer laat voor aspecten als nieuwsgierigheid, mogelijkheden, vernieuwing, verwondering, … die wat mij betreft minstens even belangrijk, zoniet belangrijker, zijn.
Zeggen wat jouw passie is, heeft iets welomlijnd en het voordeel van de klaarheid.
Masseren is mijn passie. Schrijven is mijn passie. Mensen coachen is mijn passie.
Passie is in deze context een afgebakende activiteit waarvoor je in vuur en vlam staat en waarbij je impliciet verklaart daar een tijdlang trouw aan te blijven.
Ik denk dat passie veel ruimer kan en mag.

Enkele voorstellen:

Passie kan intens branden in jou, maar even snel weer uitdoven, zoals dat gaat met steekvlammen en felle haardvuren.
Ik bekijk passie liever als een smeulend vuur, waar de gloed altijd in aanwezig is en af en toe opflakkert… als er een idee langskomt, een project, een vorm om uit te werken waarbij je hart en ziel intens tot leven komen.

Passie is voor mij vooral een gevoel, een staat van ZIJN, die je ervaart wanneer je tijd, aandacht en energie focust op datgene waar je op dat moment liefde voor voelt, waar je een soort van diepgaand engagement mee wil aangaan en je ervoor wil ‘smijten’, om het op zijn West-Vlaams te zeggen.

Passie heeft geen vaste vorm, is geen activiteit. Het is een energie in jou, die jou ten volle doet leven, groeien, richten, focussen, openen, bewegen, creëren en uitdrukken.

Het vinden of ontdekken van je passie is wat mij betreft een continu proces, dat in veel vormen, activiteiten en creaties kan resulteren. Het belangrijkste is vooral: het VOELEN en erop mee BEWEGEN. Een dans met het leven…
Voor mij is passie een lonkend wit blad, dat mij telkens uitnodigt om te voelen waar ik van tot leven kom, waar ik goesting in heb en waar ik gelukkig van word om mee bezig te zijn. En geloof me: mensen voelen en merken dat.
Zeg nu zelf: passie is toch van en voor iedereen, al zit het bij de ene wat dieper weg dan bij de andere 😉Image[/cs_content_seo]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.