fbpx

BLOG: Ik hoogbegaafd? Maar neen gij!

Een beladen term waarmee niemand zich graag identificeert

De meesten van mijn klanten zijn hoogbegaafd. Zo, het hoge woord is eruit.
De meesten van mijn klanten hebben bovendien de reactie zoals in de titel van deze blog.
“Ik hoogbegaafd? Maar neen gij, dat denk ik echt niet hoor Les. Het is niet dat ik zo uitblonk op school of later.”

Ik heb me zelf ook lang verzet tegen het label én tegen het schrijven van deze blog.
Ik heb zelf ook lang een verkeerd beeld gehad over wat de term hoogbegaafdheid nu eigenlijk bundelt aan kenmerken, eigenschappen, sterktes en uitdagingen.
Hoogbegaafdheid blijft ook een term die ik niet zo graag gebruik.
Eén: omdat de term hoogbegaafdheid heel beladen is en het lijkt alsof je je hoger positioneert dan andere talenten en kenmerken, quod non.
Twee: omdat ik niet zo hou van labels en zeker niet van dit.
Drie: omdat quasi niemand van mijn klanten zich daarmee identificeert.
Vier: omdat er met de term een soort van onbereikbare lat gecreëerd wordt waar niemand deugd van heeft.

En toch voel ik dat het tijd is om erover te spreken en mensen uit te nodigen die zich herkennen in wat ik hieronder ga toelichten.
Het (h)erkennen van jouw eigenheid, het gezien worden erin en het kunnen verbinden met mensen bij wie je je begrepen en thuis voelt zijn zo een belangrijk onderdeel van heling en transformatie. Het kan je bevrijden van de last om te blijven proberen om jou aan te passen en in te passen en het helpt je kiezen voor een leven, werk of zaak in lijn met jouw ware natuur.

Mensen met een ‘Rainforest Mind’ zijn gelaagd, complex, intens, gevoelig, kleurrijk, creatief, wijs, empathisch en hebben een diepe connectie met de natuur en haar wonderlijke samenhang.

Wanneer ze ruimte ervaren om zichzelf te zijn, hebben ze een essentiële bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en samenleving.

Ze hebben echter meestal een leven achter de rug van zich proberen in te passen en denken dat er iets mis is met hen omdat dat niet (echt) lukt.

vrij vertaald naar Paula Prober

Hoogbegaafdheid is zoveel meer dan een IQ van meer dan 130

Hoogbegaafdheid heeft voor mij een heel andere invulling (gekregen) dan het beeld dat men er in de maatschappij van heeft, nl. iemand die uitzonderlijk intelligent is.
Bij mijn klanten vind je dus geen halve of hele Einsteins (al zijn ze wel intelligent en wijs), taalvirtuozen die vloeiend 9 talen spreken, mensen die op hun 15de al een universiteitsdiploma behaald hebben (de helft van mijn klanten had zelfs geen zo een succesvolle school’carrière’) of een sociaal onaangepaste kluizenaar zijn.

Wat mijn klanten wel delen met elkaar, is een set van eigenheden, zijnskenmerken, kwaliteiten, verlangens en blokkades die bij de meesten gezorgd hebben voor een uitdagend parcours van erbij willen horen en je toch nooit echt thuis voelen, veel te bieden hebben en toch heel moeilijk het zelfvertrouwen en de context vinden waarin je het gevoel hebt van jezelf te kunnen zijn en je meerwaarde te zien en in te zetten.

De mooiste definitie en omschrijving vond ik tot nu toe in het boek ‘Your Rainforest Mind: A Guide to the Wellbeing of Gifted Adults and Youth’ van Paula Prober.
Zij vergelijkt de specificiteit van hoogbegaafden met de kenmerken van het regenwoud (zie quote hierboven). 

De kenmerken van mijn 'hoogbegaafde tribe'

Wat betekent die hoogbegaafdheid bij mijn klanten dan wel?

De belangrijkste gemeenschappelijkheden binnen mijn ‘tribe’ lijst ik hieronder even op.
Let wel, het is geen standaard definitie van dé hoogbegaafde (want die bestaat niet, mensen zijn zoveel meer dan een verzameling van kenmerken), eerder een omschrijving van gemeenschappelijkheden die ik bijeenraapte uit de vele boeken die ik erover las en die ik terugvind bij de meesten die ik in de praktijk ontmoet:

 • een mix van intellectuele interesses én een verlangen naar creativiteit/creëren
 • het gevoel van anders zijn en weinig connectie/resonantie voelen met anderen
 • een verlangen naar thuiskomen en naar diepe verbinding vanuit authenticiteit
 • worstelen met thema’s zoals imposter syndroom, zichtbaarheid, je plek vinden, omgaan met intense emoties, geld en overvloed, gevoelig zijn voor kritiek en afwijzing, existentiële vragen
 • een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een grote betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid, onderwijs, leiderschap, natuur, huisvesting, mobiliteit, technologie, cultuur, communicatie, …
 • heel uiteenlopende interesses, eeuwige student, boekenwurm of podcastaddict, een veelheid aan opleidingen en hobby’s, onverzadigbare leerhonger
 • gevoelige sensoren voor energie, emoties en zintuigelijke prikkels
 • angst om echt jezelf te zijn, om naar buiten te komen met jouw visie, eigenheid en aanpak, vanuit eerdere ervaringen van afwijzing, verdriet en anders zijn
 • heel sterk aanvoelen van ‘wat niet klopt’ en hoe het beter zou kunnen
 • bezig zijn met ‘het grote plaatje’ en een visie om van deze samenleving een gezonde(re), liefdevolle(re) en inclusieve plek te maken, in verbinding met het grotere geheel
 • graag aan de slag gaan rond complexe vraagstukken op het snijvlak van verschillende domeinen, maatschappelijke innovatie en persoonlijke ontwikkeling
 • een kritische houding en een vorm van perfectionisme, de lat hoog leggen
 • nood hebben aan uitdaging, variatie, vernieuwing en het verder ontwikkelen van je potentieel
 • een stijl van communiceren en een eigen humor die niet door iedereen begrepen of gewaardeerd wordt
 • snelle denker en intense voeler, je ziet en voelt soms dingen waarvoor anderen meer tijd nodig hebben om ertoe te komen
 • veel belang hechten aan zingeving, authenticiteit, empathie en (soms) spiritualiteit

Na het overlopen van deze lijst, krijg ik meestal een heel andere reactie, meer in de zin van ‘Amai, daar herken ik me heel hard in; ik wist niet dat er nog mensen waren zoals ik.’

Voor de meesten geen makkelijk parcours

Er zijn uiteraard hoogbegaafden die het goed stellen, die als kind gezien geweest zijn, hun plek gevonden hebben en die hun kwaliteiten & talenten inzetten op een authentieke en zinvolle manier.
Gelukkig maar!

De mensen die ik echter in de praktijk ontmoet, vinden ofwel heel moeilijk hun weg/plek ofwel komen ze uit een fase van ‘positieve desintegratie’ (de term komt van Kazimierz Dabrowski) of ‘beautiful disruption’ (volgens Vishen Lakhiani van Mindvalley) waarbij delen van hun opgebouwde identiteit/leven afgebrokkeld zijn of niet meer dezelfde voldoening geven of lijken te kloppen (job, relatie, vriendenkring, tijdsbesteding, gezondheid, …).
Dit kan zijn in de vorm van een burn/bore-out, een scheiding, gezondheidsproblemen, een existentiële crisis, een ontslag, maar ook gewoon een zoektocht naar zichzelf.
Tijd om leven en werk/zaak op een meer afgestemde manier vorm te geven!

Ik krijg soms de indruk dat het universum hen zo vooral wakker schudt en wil voorbereiden op de missie die ze hier te volbrengen hebben.
Gedaan met aanpassen ten koste van je eigenheid, flow en zingeving. Tijd om je plek in te nemen en te leven vanuit je kern en je WHY.
(Over de vermoedelijke rol van hoogbegaafden in de maatschappij zal ik het hebben in een volgende blog.)

Het is meestal op dit punt dat ze mij bij mij terechtkomen en dat we samen aan de slag gaan.
Zit er nog teveel trauma of blokkade op? Dan verwijs ik graag door naar iemand die gespecialiseerd is daarin.

Ik begeleid vooral in het thuiskomen,  écht zien en voelen wie je bent, kiezen, richten, laten stromen, opbouwen, vormgeven, afstemmen en verbinden.
De natuur en jullie zijn daarin mijn grootste en belangrijkste inspiratiebron en partners.

Fabienne Frederickson

Nood aan verbinden met gelijkgestemden

Naast de individuele trajecten die ik begeleid, rijst meer en meer de vraag naar samenkomen, gelijkgestemden ontmoeten, eindelijk die resonantie en verbinding ervaren waar de meesten al zo lang naar verlangen.
Daarom startte ik de Mastermindgroep op (voor startende en groeiende ondernemers) en organiseer ik inspiratiewandelingen.

Ik wil echter nog een stapje verder gaan en mensen écht gaan samenbrengen op een informele manier. In welke vorm en met welk doel dat zal zijn, daar ben ik nog niet helemaal aan uit. Misschien ontvouwt het zich wel door het gewoon te doen.
Kennismaken, uitwisselen, pistes verkennen voor samenwerking, elkaar versterken, thuiskomen en samen groeien; daar is het mij vooral om te doen.

Tot slot

Herken je jezelf in deze blog en heb je het gevoel dat deze community of ikzelf iets kan betekenen op jouw pad?
Laat het mij dan zeker weten via les@traininghuisenvie.be of schrijf je in op de nieuwsbrief op de website.

Jullie zijn mijn tribe. Jullie hebben zo een mooie energie, kern en set van kwaliteiten, waarvan jullie maar een fractie van de waarde zien.
Jullie hebben echt een bijdrage te leveren vanuit wie jullie zijn en wat jullie doen.
Met jullie werken voelt voor mij niet als werken, maar als thuiskomen, stromen en leven.
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten, te inspireren en met jezelf en elkaar te verbinden!

Les