Afgelopen anderhalf jaar is een intense tijd geweest van verandering, transformatie, uitnodigingen aangaan en grenzen verkennen.
Een nieuwe liefdesrelatie en de terugkeer naar een job in loondienst als leidinggevende hebben mijn persoonlijke groeipad als het ware nog versneld en verdiept.
Zulke periodes zijn vaak de aanloop naar iets nieuws waar ook het loslaten van het oude bij hoort.

Met dit bericht laat ik met veel goesting weten dat ik mijn puzzel van zingeving, groei, impact, tijd en energie herlegd heb tot een nieuw kloppend geheel:
🌿 Trainingshuis En-Vie zal als naam en zaak verdwijnen. Ik kijk met veel dankbaarheid terug naar deze periode en al wie daar deel van uitmaakte.
🌿 Alles wat met ondernemerschap en ondernemerscoaching te maken heeft, schuift door naar mijn job binnen Starterslabo.
🌿 Hoewel mijn eigen praktijk door tijdsgebrek op een heel laag pitje staat, heb ik wel een sterk verlangen om vanaf het najaar weer eigen trajecten aan te bieden, waarin de natuur, het lichaam en verbinding centraal staan. Vanaf nu doe ik dat, samen met Fien Tant, onder Praktijk De Verademing.
🌿 In het najaar staat alvast een keerpunttraject gepland en er is inspiratie voor nog meer natuur, transformatie, verbinding en lichaamswerk.

Binnenkort wordt deze website dus afgesloten.
Helemaal klaar voor het nieuwe, met dankbaarheid voor wat was en wie mijn pad gekruist heeft, mij geïnspireerd heeft, mij het vertrouwen gaf en zeker ook dank aan wie meegaat op het nieuwe pad!

“Don't ask yourself what the world needs.
Ask yourself what makes you come alive, and go do that,
because what the world needs is people who have come alive.”

Howard Thurman